Dự án cung cấp hệ thống ống gió, cửa gió của công trình Tổ hợp 28 tầng – Làng quốc tế Thăng Long - ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA 247

Dự án cung cấp hệ thống ống gió, cửa gió của công trình Tổ hợp 28 tầng – Làng quốc tế Thăng Long

Phần việc thực hiện: cung cấp hệ thống ống gió, cửa gió của công trình Tổ hợp 28 tầng – Làng quốc tế Thăng Long

Có thể bạn quan tâm...