Vệ sinh môi trường
Bao gồm công tác chống ô nhiễm, chống bụi bẩn, chống ồn. Cụ thể tại hiện trường Nhà thầu chúng tôi sẽ thực hiện những công tác sau:
* Vệ sinh chung công trường sau mỗi ngày làm việc và tuân theo quy định của công trình. Tất cả các phế thải được thu dọn sau mỗi ca làm việc và đưa ra khỏi công trình ngay sau ngày làm việc.
* Bố trí lắp đặt các rào che chắn khu vực thi công không để ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của công trình.

Bài viết tương tự