Việc thi công lắp đặt hệ thống điều hoà không khí phải tuân theo các tiêu chuẩn về điều hoà không khí TCVN 5639-1991 hiện hành trong nước và các tiêu chuẩn xây lắp khác có liên quan. Chất lượng không khí theo tiêu chuẩn TCVN 5937 -1995 và TCVN 5938-1995.
Phương án tổ chức thi công
Các thủ tục tiến hành trước khi vào thi công:
Biện pháp kỹ thuât thi công công trình
*Công tác lấy dấu và gia công chi tiết
*Công tác lắp đặt, chạy đường ống dẫn gas và các phụ kiện
*Lắp đặt thiết bị điều hoà không khí
oCông tác gia công, lắp đặt đường ống nước ngưng
oLắp đặt điện
*Công tác đấu nối hệ thống điều khiển trung tâm

an-toan-thi-cong

Bài viết tương tự