Phần việc thực hiện: cung cấp hệ thống ống gió, cửa gió của công trình Tổ hợp 28 tầng – Làng quốc tế Thăng Long

Bài viết tương tự